pondelok 26. apríla 2021

Dôležitosť špecialistu

Raz, pri návšteve lekára, som si vypočul dialóg medzi lekárom a staršou osobou-pacientkou. Zachytil som iba záver rozhovoru, v ktorom lekár zdôrazňoval:"Musia sa na to pozrieť špecialisti".  Týmito slovami odporúčal pacientke návštevu špecializovaného pracoviska. Páčilo sa mi to. Páčilo sa mi to, lebo preukázal určitú pokoru. Nehral sa na niekoho, nerobil zo seba proroka, alebo odborníka na všetko. Hoci, ako lekár,je špecialistom sám o sebe. 

    Skutky apoštolov prinášajú zaujímavý postreh. Ktosi z prvotnej Cirkvi mal zjavenie anjela. Ten sa mu prihovoril slovami:"Pošli do Joppe a zavolaj si Šimona s prímením Peter. On ti povie slová, v ktorých budeš spasený ty i celý tvoj dom"/Sk 11,1-18/. Anjel ho odkázal na "špecialistu", Petra, lebo ten je svedkom prvej kategórie. Dôverne poznal Pána Ježiša a tak môže hodnoverne hovoriť v jeho mene. Zvlášť, keď ide o Božie slovo, ktoré pomáha na ceste spásy. 

    Istý človek oslavoval životné jubileum. Bol majetným človekom a tak si zaplatil viacerých účinkujúcich. Keďže sa hlásil  k Cirkvi, pozval si aj miestneho kňaza. Poprosil ho, aby na úvod hostiny povedal pár slov. Ale, prízvukoval:"Nehovorte príliš dlho, lebo je tu aj ľudový rozprávač, ktorý je hlavným bodom programu"...Nezavolal si "Petra" t. j. kňaza, aby povedal slovo spásy, ale len preto, aby bol predskokanom akéhosi rozprávača, v repertoári ktorého boli aj polovulgárne príhody. 

    Zavolať si "Petra" t. j. duchovnú osobu, aby usmernil a povzbudil dušu kráčať za Kristom, je dnes veľkým prejavom svedectva viery. Ak nechceme, aby vulgárnosť,prázdnota a dvojzmyselnosť dominovali v slovníku človeka a aj v jeho  vnútri, potrebujeme častejšie počuť slovo spásy. Táto myšlienka nech je dovetkom a ovocím sviatku Dobrého Pastiera, ktorého slová sú :"Duch a život". 

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára