streda 7. apríla 2021

Jediný a jedinečný

 Evanjelium nám prináša zaujímavé putovanie dvoch emauzských mučeníkov. Volajú sa tak preto, lebo opustili Jeruzalem a sklamaní z Ježišovho konca, putujú do Emauz /Lk 24, 13-35/. Ježiš sa k nim pripája a takto spolu debatujúc, pokračujú v ceste. Ježiš zahral úlohu málo informovaného človeka výborne. Emauzským učeníkom to bolo čudné, preto mu vyčítavo hovoria:" Ty si vari jediný cudzinec v Jeruzaleme, ktorý nevie, čo sa tam stalo v týchto dňoch?". 

    Určite to tak doslovne nemysleli. Chceli povedať, že je len veľmi málo Židov, ktorí o Ježišovi z Nazareta nepočuli. Zdalo sa im to čudné, lebo si mysleli, že chýr o Rabbim sa preniesol ponad všetky chotáre. Preto použili výraz-jediný. 

    Blízko je slovo jedinečný. Pri písanom prejave sa môže človek pomýliť a ľahko zmeniť:jediný na jedinečný...V praxi života je to však omnoho zložitejšie. Jediný sa vždy obsahovo nekryje s jedinečným.Napríklad, keď existuje na nejakú funkciu jediný kandidát, neznamená to, že je jedinečný, skvelý... Paradoxne-Ježiš bol jediný, ktorý na začiatku vedel, o čo ide v súvislosti s jeho kauzou. Ostatní, aj apoštoli, len ťažko chápali, že  musí zomrieťpotupnou smrťou na kríži za celý svet. Až potom, neskoršie sa im otvoril zmysel pre vieru, ktorý na začietku ešte nebol rozvinutý. V prípade Pána Ježiša bolo potrebné prejsť od:jediný až k jedinečný...On je jediný syn Matky, ktorá ho dala svetu, aby vykonal dielo vykúpenia a on je jediný, neopakovateľný, originálny v tom zmysle, že je pravým Mesiášom, na ktorého čakali celé generácie. Aj cesta človeka, ktorý ho chce nasledovať, je originálna a neopakovateľná..Je to cesta primeraná každému z nás. 

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára