utorok 27. apríla 2021

Nájsť vhodného človeka

V meste sa stretli dvaja kamaráti. Vídavajú sa málokedy, lebo jeden pracuje v okresnom meste, druhý v zahraničí.  Rozrozprávali sa o mnohých veciach, o.i. aj o autách. Jeden za zdôveril, že to jeho mu dobre neslúži. Často chodieva do servisu. Druhý muž pohotovo reagoval slovami:"Choď tam a tam. Robia tam šikovní majstri. Dajú ti auto do poriadku!". Ako sme len vďační za dobrú radu! Veru, dokážeme oceniť, keď trafíme na skvelého odborníka, na ktorého dostaneme dobrú indíciu. 

    V Knihe Genezis nachádzame stať, ktorá hovorí o Jozefovi Egyptskom. Mal v Egypte vysoké postavenie. Keď nastal v krajine hlad, faraón poslal sťažujúcich sa ľudí práve k nemu. Povedal:"Choďte k Jozefovi a urobte všetko, čo vám povie!" /Gn 41, 55/. A Jozef otvoril sýpky...Skutky apoštolov píšu o zjavení anjela, ktorý komusi z prvých kresťanov povedal:"Pošli do Joppe a zavolaj si Šimona s prímením Peter,on ti povie slová, v ktorých budeš spasený ty i celý tvoj dom"/ Sk 11,13-14/. Evanjelia spomínajú udalosti, ktoré predchádzali Ježišovmu umučeniu. Učeníci sa ho pýtali, kde mu majú pripraviť veľkonočného baránka / Mk 14,12-16/. Ježiš ich posiela za nejakým človekom, ktorý im poskytol "hornú sieň, pripravenú a prestretú".

     Čo nám pripomínajú tieto biblické udalosti? Slávenie eucharistie:chlieb, slovo a miestnosť. Vystupujú tu až traja/Jozef Egyptský, Peter, a neznámy majiteľ hornej siene/, ktorých služba sa musí spojiť do jedného celku, aby sme mohli hovoriť o predobraze eucharistického slávenia. Dnes je to iné. Dnes povieme, že treba ísť za kňazom, aby sme mohli sláviť eucharistické tajomstvo. Jeden človek-kňaz, v osobe Kristovej, nám pripraví chlieb Pánovho tela tým, že otvorí pomyselné sýpky darov Cirkvi, zároveň nám ohlási Slovo, ktoré vedie k spáse a pripraví aj "hornú sieň", čiže dá k dispozícii chrám, v ktorom sa slávi nekrvavým spôsobom obeta Kalvárie. Novozákonný kňaz je Jozefom z Egypta, Petrom, ale aj človekom, ktorý poskytne najdôstojnejšiu miestnosť v živote Cirkvi-kostol. Cirkev už dvetisíc rokov privoláva:ak chcete nasýtiť svoje duše, choďte za kňazom! On nám pripraví všetko, čo je potrebné pre spásu.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára