sobota 24. apríla 2021

Dostupnosť služby

 Pred časom som zachytil v médiach správu o tom, ako sa hlási o slovo istý operátor a robí si reklamnú pozíciu. Dobrá reklama musí o.i obsahovať aj určitú chváloreč na svoju prácu. Operátor uvádza, že ich služby sú.1.,rýchle, 2.,dostupné a 3.,spoľahlivé. Tieto tri prvky sú naozaj charakteristické pre súčasného človeka. Toto oceňuje v prvom rade. Kristus ponúka svoje služby stále a akoby chcel vyhovieť mentalite súčasného človeka, ponúka adresátom evanjelia ten istý trojzáprah-rýchlosť, dostupnosť a spoľahlivosť. 

    1.,Rýchlosť. Spomeňme si na udalosť povolania apoštolov. Ježiš kráča popri mori a vidí rybárov, ako sa namáhajú pri rybolove. Pozýva ich, aby ho nasledovali. A svätopisec uvádza, že oni "hneď" zanechali siete a išli za ním. /Mk 1, 14-20/. Výraz-hneď, svedčí o tom, že príliš nezaháľali a neodkladali svoje rozhodnutie Ježiša nasledovať. To-hneď môže znamenať, že ani neochutnali dobrá tohto sveta a vydali sa za svojim Majstrom. To-hneď môže znamenať, že okamžite po prvom opojení vôňami tohto sveta vytriezveli, a už nechceli nič iné, iba Ježiša nasledovať celým srdcom. To- hneď môže znamenať, že po anabáze v prostredí svetských príjemností precitli, a vnútorne očistení pokáním sa oddali iba službe Bohu a Cirkvi. Nič na tom nemení skutočnosť, že obdobie skúmania pozemských dobier mohlo trvať aj celé roky. Podstatné je, že to- hneď, sa dá aplikovať na rôzne životné situácie. Tu sa nemyslí ani tak na konkrétne hodnoty rýchlosti, ako skôr na odhodlanie zanechať zlo, priemernosť a úprimne  navždy slúžiť objavenej Pravde. 

    2.,Dostupnosť. Evanjelium opisuje situáciu, podľa ktorej sa dvaja učeníci Jána Krstiteľa rozhodli nasledovať Ježiša.  Našli odvahu a spýtali sa, kde býva. Odpovedal im:"Poďte a uvidíte". A ven deň zostali u neho. /Jn 1,38-9/. Táto udalosť svedčí o dostupnosti Ježišovej služby spásy. Nešlo ani tak o to, aby zistili adresu Ježišovho bydliska, ako skôr o myšlienku, ktorá mala skúmať základné zásady Pánovho posolstva-kde bývaš, kde si doma, ktoré sú tvoje nosné pravidlá, o ktorých hovoríš, že vedú k večnému životu? Sú tieto myšlienky dostupné aj pre nás, obyčajných rybárov, ktorí ťa chcú nasledovať? Pán Ježiš ukazuje prostredníctvom služby kňazov, že sú určené všetkým, ktorí chcú v láske nasledovať Učiteľa z Nazareta. Lebo povolaní kňazi pochádzajú z rôznych spoločenských vrstiev a tak dokazujú, že dvere Pánovho domu sú otvorené pre všetkých. Aj ich pôsobenie nie je určené iba pre privilegovaných, ale pre každého jedinca s otvoreným srdcom. 

    3., Spoľahlivosť. Sv. Pavol píše Timotejovi:"Spoľahlivé je to slovo: Ak sme s ním zomreli, s ním budeme aj žiť"/ 2,Tim 2,11/.Vo svete je stále  dosť ľudí, ktorí pre Ježišovo posolstvo zomierajú ako mučeníci, ale sú aj takí. ktorí zomierajú v službe Pánovi tak, že odmietajú užívanie   materiálnych dobier , aby im neprekážali na ceste za Kristom. Ježišov tábor je preto plný života, lebe preň mnohí zomierajú. Ale aj zmierajú v túžbe po večnom živote. Pánova služba neznesie "mŕtvolný pach" pôžitkárstva, ale vytvára priestor pre život a to formou služby blížnemu.  Spoľahlivosť tejto tézy potvrdzujú mnohí, ktorí odmietajú žiť iba pre tento svet a viac sa orientujú pre pohľad do večnosti. Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára