štvrtok 1. apríla 2021

S kým sedíš?

S otázkou podobného typu som sa stretával počas povinnej školskej dochádzky aj počas vyšších foriem štúdia. Našich doma to zaujímalo. Doma som musel referovať, s kým deriem v susedstve, v lavici školské nohavice.  Predpokladám, že aj mnohí iní boli s touto otázkou konfrontovaní. Pred pandémiou sme viedli spoločenský život. Stretávali sme sa pri rôznych oslavách, napr. svadbách. Na hostine nás posadili za stôl. Na stole sme našli vizitku s menom, nuž sme si tam sadli. Po príchode domov sa nás príbuzní spýtali:"S kým ste sedeli pri stole?". V období Veľkého týždňa sa stretávame v Lekcionári so situáciou, ktorú poznáme ako Posledná večera. Zaujíma nás otázka:S kým sedel Ježiš pri stole? Možno aj príbuzní a priatelia apoštolov sa ich po čase pýtali:S kým si sedel pri stole? Zrejme odpovedali takto:

    1,Bol tam Judáš. Výtvatní umelci ho často znázorňujú s mešcom v ruke. Robia to preto, aby zdôraznili, že dostal, ale zneužil. Božiu dobrotu v podobe podávanej skyvy zneužil na podlý akt zrady. Dostal, ale neužil. Nepriamo sa dozvedáme, že potom, čo precitol zo svojho odporného činu, skončil tragicky. Preto, nestihol užiť tridsať strieborných...Dostal, ale si užil. Užil si opovrhnutia po tom, čo bozkom zradil Syna človeka. Aj my sme dostali nejednu skyvu, podanú štedrou Božou rukou. Dostali sme, teda využime. Využime a štedrú omrvinku dobra podajme ďalej, lebo neviem, či sme schopní podať až skyvu... 

    2,Stretli sme sa tam s Jánom. Umelci ho znázorňujú ako takého, ktorý spočinul na Pánovej hrudi. Tento obraz znamená, že požíval výsadu mimoriadneho miesta v Ježišovom srdci. Nám, ktorý sa na tento obraz dívame, sa javí, ako keby, sklonený k nemu, počúval tlkot Ježišovho srdca. Určite cítil tlkot srdca Božej dobroty. Každý, kto ho chce počuť sa musí pred Pánom skloniť, ba až pokľaknúť. Príliš sebavedomý životný postoj nie je zárukou, že zachytíme rytmus Učiteľovho srdca. A my sme odkázaní na postoj pokory, lebo jeho srdce bilo iba pre nás. Stačí nám pozrieť na Kalváriu...

    3,Nezabudnime, že tam bol aj Peter. Nesedel síce najbližšie k Ježišovi, ale je očividné, že réžiu držal v ruke on. Pohľadom "kontaktoval" Jána, aby u Pána prezvedel, kto ho zradí. Zdá sa, že Peter Ježiša bedlivo pozoroval. Všímal si jeho gestá, počúval slová a hlavne-riadil všetko okolo Ježiša. To mu už zostalo navždy...Vďaka Bohu, máme v Cirkvi ľudí, ktorí riadia všetko okolo Ježiša-riadia Cirkev. Ak máš pocit, že niekto pri ponuke riadenia nie/k/čoho, na teba zabudol, skús riadiť najprv sám seba...Toto môže robiť každý. Menežuj svoj život, drž v ruke taktovku riadenia svojich citov a vášní, potom sa staneš osobnosťou a silným človekom...

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára