utorok 23. novembra 2021

Nestáť na hlinených nohách

Predstavme si situáciu: dvaja alebo viacerí ľudia debatujú na nejakú tému. Slovo dostane každý, ale nemá garanciu, že všetci budú s ním súhlasiť. Spoludebatujúci sa môžu vyjadriť takto:"Tvoje argumenty nemajú váhu, sú vratké, lebo stoja na hlinených nohách". Argumenty, ak nie sú pevné, ale nestabilné, nemajú šancu na úspech. 

    U proroka Daniela čítame, že židovský mladík Daniel vykladal kráľovi Nabuchodonozorovi videnie /Dan 2, 31-45/. Kráľ videl ohromnú sochu akoby ľudskú, ktorá pozostávala s viacerých prvkov. Jej mohutná postava obsahovala zlato, striebro, meď, železo a...hlinu. Odrazu sa zjavil veľký balvan, ktorý sa kotúľal rovno k soche a rozdrúzgal ju tak, že z nej takmer nič nezostalo.  Bola zničená aj preto, lebo mala hlinené nohy. Všetko, čo stojí na hlinených nohách, vo vlastnom a prenesenom zmysle slova, padne!. Aj život človeka môže hodnotovo stáť na vratkých nohách z hliny. Čo nám zabezpečí pevný postoj v živote?

    1.,Obeta. Kto sa obetuje? Takáto otázka môže byť nastolená v nejakom kolektíve, v ktorom vedúci vyberá niekoho pre určitú činnosť. Ten, kto sa odhodláva pre nejakú obetu, získava pevný postoj, ktorý len tak ľahko nič nenaruší. A zvlášť takí ľudia, ktorí sa obetujú vyslovene pre Krista, sa vyznačujú pevnosťou charakteru. Sú ľudia, ktorých obdivujeme, lebo majú obetavé správanie v krvi. Bežne sa povie-má to v krvi. Znamená to, že v nejakej činnosti je doma, ovláda ju dokonale, je preňho typická. A sú ľudia, ktorí majú vypestovaný nezvyčajný cit pre obetu. 

    2.,Príspevok. Podstatou obety je to, že niekto nezištne dáva zo svojho. Robí to na základe fyzickej námahy, materiálneho daru, alebo duchovnej angažovanosti. Z takýchto obetí sa rodí dielo Cirkvi a dielo Božieho kráľovstva. Niekedy sa ľudia zaoberajú otázkou: kto dal najviac? Napríklad vtedy, keď sa robí rekapitulácia nejakej akcie. Organizátori si robia svoj rebríček, kto z účastníkov dal najviac. Predstavme si chudobnú vdovu z evanjelia /Lk 21, 1-4/. Aj ona prispela do chrámovej pokladnice. Zmohla sa iba na pár halierov. Napriek tomu Ježiš o nej povedal, že dala zo všetkých prispievateľov najviac, hoci príspevky boháčov ju mnohonásobne presahovali. Sú ľudia, ktorí dávajú všetko. Dávajú všetko dobré, kvalitné, čo v nich je. Dávajú všetko, čo môžu, čo je v ich silách, aby sa nejaké dielo podarilo. Je ich dosť na to, aby sme Bohu poďakovali za to, že sme ich stretli a za to, že mali vplyv na náš život.

    3.,Kríž. Ajten, kto nesie kríž sa učí pevnému postoju. Predstavme si situáciu: skupina mládežníkov sa chystá stanovať do prírody. Každý má svoju individuálnu batožinu, ale je tu aj tá spoločná...Vyvstáva otázka:kto ponesie ten najťažší ruksak, kto sa na to podujme? Život ukazuje, že je náročné uniesť slávu a popularitu. Nie je jednoduché ani nesenie kríža, ak hovoríme o chorobe, zlých vzťahoch, či o nevydarených podujatiach osobného života. Práve v nesení kríža sa prejavuje pevnosť postoja človeka a sila osobnosti. Pred niekoľkými dňami bol uvedený do Siene hokejovej slávy NHL Slovák Marián Hossa. Vo svojej reči o.i. povedal, že je vďačnejší za prehry ako za víťazstva, pretože mu do života viac dali. Iste nemyslel iba na prehry v hokeji. Sympatická myšlienka! Kríž, ktorý človeka formuje nemôže stáť na hlinených nohách, ale ani jeho viera v Krista, ktorý svojou obetou definitívne porazil smrť.


Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára