utorok 9. novembra 2021

O očkovaní

 V súvislosti s očkovaním proti covidu ponúkam niekoľko myšlienok. Rozšírili sa očkovacie tímy. Rozšírili sa o policajtov a vojakov. Tí majú dozerať na bezpečnosť zdravotníkov. Len tak "po očku" budú sledovať, či sa medzi záujemcami o očkovanie neobjavia provokatéri. A je to správne. Rozšírili sa očkovacie miestnosti. Rozšírili sa o sakrálne priestory-kostoly. Cirkev ponúkla  na očkovanie najposvätnejšie priestory. Vraví sa, že život je posvätný, lebo je to dar od Boha. Okrem toho, že ponúka sviatostné prostriedky na duchovné zdravie, podáva pomocnú ruku aj teraz, keď treba viac ako inokedy, myslieť na zdravie telesné. Len tak "po očku" budeme sledovať, či to sakrálne prenikne do človeka rovnako, ako obsah séra proti covidu. Rozšírili sa možnosti účasti na sv.omši. Sú dovolené pre očkovaných, s počtom sto ľudí. Len tak "po očku" sa ľudia na omšiach sledujú. V duchu sa pýtajú:prečo je tu tento, keď viem s určitosťou, že očkovaný nie je? Alebo opačne: prečo  sú tu očkovaní a zaberajú miesto ostatným? Takto alebo podobne prebiehajú v chrámoch tiché vnútorné monológy, ktoré počuje iba Boh. V mnohých prípadoch sú tieto otázky na mieste. Evanjelium hovorí, že sa rozšíril počet uzdravených Ježišom z Nazareta. Ide konkrétne o desať malomocných mužov, ktorých Učiteľ uzdravil na ceste medzi Samáriou a Galileou /Lk 17,11-19/. Len tak "po očku" niektorí zistili, že kvôli poďakovaniu sa unúval iba jeden z nich-pohan Samaritán. Mnohí si túto záležitosť ani nevšimli, no niektorí "po očku" videli aj tieto prvky. Popri rôznych pnutiach, hádkach a aj násilnostiach v spoločnosti, len tak "po očku" sa dá vidieť ušľachtilosť a obetavosť mnohých, ktorí nasadili život, aby zachraňovali postihnutých covidom. Kiežby nám Pán udelil túto schopnosť, aby sme, hoc aj "po očku", vnímali neutíchajúcu Božiu lásku, ktorá sa stále rozlieva v mnohých z nás.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára