štvrtok 25. novembra 2021

Nedá sa to opísať...

V týchto mesiacoch sa veľa dozvedáme o priebehu choroby Covid 19. Čítame o tom, ako dramaticky ľudia prežívajú chvíle bezmocnosti na nemocničnom lôžku. Nie všetci majú možnosť uzdraviť sa. Dokonca aj po oficiálnom vystrábení sa mávajú tzv. dozvuky choroby, ktoré človeka dosť limitujú a sú nepríjemné. Niektorí sa zmôžu iba na takúto vetu:"Nedá sa to opísať!". Aj Sväté Písmo prináša rôzne výnimočné situácie, na opis ktorých , nám chýbajú výrazové prostriedky. 

    1.,Premenenie Pána. Evanjelium píše o tom, ako Ježiš pozval niektorých učeníkov /Petra, Jakuba a Jána/ na vysoký vrch a tam sa premenil. Apoštol Peter opísal nevšednú udalosť takto:"Pane, dobre je nám tu!" /Mt 17,4/. Veľa toho nepovedal. Možno mu chýbali slová. Nedá sa to opísať. 

    2.,Nie každá skúsenosť je takáto príjemná. Vedel by o tom hovoriť starozákonný Daniel /Dan 6, 12-28/. Kráľ Dárius na podnet svojich radcov, hodil Daniela do jamy s levmi. Tam s nimi strávil celú noc. Keď kráľ ráno kontroloval situáciu, zistil s radosťou, že Daniel je živý a zdravý. Daniel celú situáciu komentoval slovami:"Môj Boh poslal svojho anjela , ten zavrel levom tlamy, a neublížili mi, lebo sa ukázalo, že som pred ním spravodlivý". Nič viac, iba toto strohé konštatovanie. Nič o tom, či tŕpol celú noc, lebo divá zver je nevyspytateľná, alebo  či dokonca spokojne nespal medzi šelmami...Aj tu platí-nedá sa to opísať!. 

    V živote je to tak. Raz sme na Hore premenenia, inokedy v jame levovej, ak máme použiť biblickú terminológiu. Život človeka osciluje medzi týmito dvomi situáciami. Tento jav sa snažíme popísať, odôvodniť. Nie vždy sme schopní nájsť správne odpovede. Najjednoduchšie je, aby sme všetko zverili do Božích rúk. On najlepšie vie, čo je pre našu situáciu prospešné. Nehľadajme preto výrazové prostriedky, ale skôr silu zhora, aby  sme dokázali prijať to, čo nám Pán pripravil.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára