sobota 13. novembra 2021

AKO PRICHÁDZA PÁN?

 


          Ľudia, ktorí bývajú v bytovom dome, zažijú všeličo. Napríklad majú bohaté skúsenosti s tým, akým spôsobom prichádzajú obyvatelia do svojho bytu. Každý z nich má svoj rituál, spôsob, prejav. Napríklad: niektorí stúpajú rýchlo alebo pomaly po schodoch; potichu alebo hlučne; bez slov alebo s komentárom. Nemusíme takého človeka ani vidieť, ale podľa spôsobu, akým sa pohybuje, spoznáme, kto to je.

         Ako vstupuje človek – to vieme. Ale akým spôsobom vstupuje do života Ježiš Kristus? Aj evanjelium sa na to pýta a hneď aj odpovedá: „Vtedy uvidia Syna človeka prichádzať na oblakoch s veľkou mocou a slávou.“ (Mt 13, 24 – 32)

           1.) Boh prichádza v noci a v tichu

„Keď všade vládlo hlboké ticho a noc...prešla polovicu cesty, tvoje všemohúce slovo zoskočilo z neba...“ (Múd 18, 14) Vzápätí ako keby Ježiš tejto poznámke protirečil, keď hovorí: „Nájde Syn človeka vieru na zemi, keď príde?“ (Lk 18, 8) Zdôraznime tú otázku: „Nájde?“ Slovo hľadá adresáta, hľadá dušu, ktorú túži naplniť Božím pokrmom.

V každej rodine sa niekedy hrajú deti s rodičmi „na skrývačku“. Pri tejto hre sa stretá dieťa s dospelým. Dieťaťu sa treba po krátkom čase ukázať, aby malo radosť, že našlo, že to hľadanie sa mu vyplatilo.

Slovu sa treba ukázať, nie pre radosť Slova, ale pre náš úžitok. Slovu sa treba ukázať, tešiť sa z neho a snažiť sa zotrvať s ním.

2.) Boh prichádza v chudobe

Pán Ježiš sa narodil do biednych pomerov. Narodil sa v maštali, ležal v jasliach, znášal osud najväčšej možnej biedy. Paradoxné je, že v histórii ľudstva sa vždy našlo množstvo tých, ktorí ho v chudobe nasledovali a identifikovali sa s ním. Je to niečo ako zázrak, keď v dobe investičných projektov, finančných dravcov a materiálnych záujmov sa nájdu takí, ktorí si zvolia chudobu ako cestu do Božieho kráľovstva. V praxi života to predstavuje rôzne odtiene chudoby:

a)     * zažiť dno istôt,

b)    * vystačiť si s tým, čo mám,

c)     * nebyť chamtivým a neporušovať zákony.

V tejto schéme každý nájde dostatok možností, ako poslúžiť Bohu tým, že sa obmedzíme v užívaní materiálnych dobier. Teda aj táto požiadavka je blízka dnešnému človeku.

           3.) Pán Ježiš prichádza ako nositeľ zmeny

Nemáme na mysli zmenu bežného charakteru. Myslíme na zmenu existenčnú. Na takú, ktorá vychádza zvnútra. Hovoríme o zmene, ktorá postaví život do inej pozície. Ide o zmenu, ktorá sa má stať trvalou skutočnosťou. Pán Ježiš ju vyjadril na viacerých miestach slovami: „Choď a viac už nehreš!“ Ide o najpodstatnejšiu zmenu zo všetkých, ktoré môžeme v živote zažiť. Boj o takúto zmenu sa odohráva v hĺbke duše.

Pamätáte sa ešte na staré televízne prijímače? Akýkoľvek náznak poruchy sa riešil doma buchnutím rukou na prístroj – zboku alebo zhora. Keď toto nestačilo, až potom prišiel opravár, odobral kryt a riešil elektrónku v útrobách prijímača.

Aj dnes je to tak: treba ísť do hĺbky. Do hĺbky života ide iba Boh. Iba on môže urobiť takú radikálnu zmenu, ktorá už s hriechom ako trvalým javom nepočíta.

Kým príde Pán „v oblakoch“, nežime ako „v oblakoch“, t. j. mimo reality. Žime tak, že nás už Boh našiel a my sa s ním stretávame. Takýmto spôsobom komunikujme a prihovárajme sa svojmu okoliu ako tí, ktorí Ježiša už spoznali a s otvoreným srdcom očakávajú jeho druhý príchod.

 

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára