utorok 16. novembra 2021

Pády a vrcholy života

Veľké osobnosti a populárni ľudia zvyknú písať autobiografiu. Pred nedávnom som čítal úvod k jednej z nich. Okrem iného ma zaujal výraz:"vrcholy a pády". Dotyčná osobnosť píše o.i.aj o svojich vrcholoch a pádoch v odbornom i v osobnom živote. 

    Ak by písal autobiografiu Zachej, mýtnik, ktorý sa spomína v evanjeliu, určite by sa nevyhol zmienke o vrcholoch a pádoch vo svojom živote /Lk 19,1-10/. Už len okolnosti jeho stretnutia s Ježišom z Nazareta, prinášajú veľa podnetného materiálu. Všimnime si jeho pády a vrcholy a to z pozície sveta a z pozície Božieho kráľovstva. 1.,Z pozície sveta. Pri tomto vnímaní je vrcholom Zachejovho života mýtnica a neobmedzený prístup k peniazom. Pádom, podľa merítok sveta, je komunikácia s chudobným učiteľom z Nazareta a  zaradenie sa do okruhu jeho nasledovníkov. 2.,Z pozície Božieho kráľovstva je pre Zacheja pádom  zneužívanie postavenia na mýtnici a vrcholom prijatie Ježiša do svojho domu. 

    Je dôležité, akú optiku nastavíme pre svoj život, ak chceme byť spasený. Ak by mali byť pre nás meradlom svetské vnímania vrcholov a pádov, tak potom si cestu do večnosti mimoriadne sťažíme. Ale, ak si nastavíme meradlo evanjelia, čo sa týka rozlišovania dobra a zla, tak potom sme na správnej ceste. Kým je čas ,urobme reštart a nastavme evanjelium ako úvodný a finálny bod nášho pozemského putovania.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára