streda 24. novembra 2021

Čierne šialenstvo a červené riziko

Popri cenovom šialenstve s názvom:black friday, ktorým sme vďaka médiam obklopení temer do zbláznenia, v radoch Cirkvi, dnes pouvažujeme v tichosti na tému: Červená streda. Dnes budú niektoré budovy nasvietené na červeno. Je to symbol prenasledovaných pre vieru, zvlášť kresťanov. Červená je v Cirkvi farba mučeníkov. V tejto súvislosti uvažujme v zameraní na tri slová, ktoré rovnako znejú a majú spoločný základ.

    1.,Následovník, t.j. ten, kto niekoho nasleduje. Nielen v poradí, ale hlavne v náuke a v spôsobe života. Toto, čo píšem, je podľa mňa najväčší zázrak. Stále sa rodia ľudia, ktorí chcú nasledovať Ježiša Krista! Popri všetkým skutočnostiam, ktoré sa prevalili v histórii cez Cirkev, stretávame ľudí, ktorí sa ku Kristovi a k Cirkvi hlásia. Nevídaná skutočnosť! Tento fakt evidujeme už dvetisíc rokov!. Proces sa nikdy nezastaví:"Keď vás budú prenasledovať v jednom meste, utečte do druhého. Veru, hovorím vám: Nebudete hotoví,...kým nepríde Syn človeka" /Mt 10,23/. Tu musí ísť o Božie dielo!.

    2.,Sledovaný, t.j. ten, ktorý je objektom sledovania. Ten, kto uveril sa nezbaví sliedičov. Aj tých, ktorí sledujú ich život so skrývaným obdivom, neskôr, možno s neskrývaným...Musia obdivovať veriacich, lebo väčšina z nich rieši veci do detailu. Dnešná doba detailu veľmi nepraje. Aj hriech, podľa niektorých, je detail. A to bezvýznamný. Kresťan je vedený k tomu, aby bol detailný, keď si treba spytovať svedomie a následne správne morálne vyhodnotiť situáciu. Mnohí dnes chápu, že vyznanie typu: nikoho som nezabil!, je žalostne slabá úroveň. Dajme si námahu a buďme detailnejší vo svojom živote. A to v rámci sebareflexie, ale i  pri zohľadnení možností konať dobro. 

    3.,Prenasledovaný. T.j. ten, ktorý pre vieru trpí. Štatistiky hovoria, že asi tristo milónov kresťanov je prenasledovaných. Asi sedemdesiat percent teroristických útokov je zameraných na kresťanov. Prenasledovanie má podobu fyzického týrania, obmedzovania, šikanovania, zosmiešňovania. Zlovestný tieň tejto tendencie preniká aj do nášho prostredia/naposledy kauza Simona Magušinová/. To, čo najviac pomáha je pokánie a modlitba. Stále je u nás dosť ľudí, ktorí sa modlia. Prenasledovanie sa prelieva. Keď diabol neuspeje dlhodobo na jednom mieste, uberá sa k druhému. Blíži sa adventné obdobie. Pozdvihnime úroveň modlitby tak, aby sa stala posilou aj pre prenasledovaných kresťanov na celom svete.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára