nedeľa 28. novembra 2021

Každý deň nové svetlo

Ktosi sa ma raz spýtal, že čo mám každý deň nové? Potreboval som chvíľu, lebo na takúto otázku sa neodpovedá ľahko. Zrak mi spočinul na Tatrách. Vtedy mi skrsla myšlienka: každý deň sú iné Tatry, na ktoré denne hľadím. Čestné slovo! Tatry sú každý deň iné a krajšie...

    Čo budeme mať v Advente každú nedeľu nové? Zapáli sa nová svieca na adventnom venci. Liturgia požehnania  sviec nám túto myšlienku pripomína :" A keď budeme každú nedeľu zapaľovať nové svetlo..." /Požehnania, s. 101/. 

    Čo to môže znamenať pre prax života veriaceho človeka? Napríklad to, že môžeme každý deň zapaľovať nové svetlo horlivosti a sústredenosti. Horlivosti vo veciach, pri ktorých sa nám treba obetovať a sústredenosti v skutočnostiach, pri ktorých sa učíme sústrediť na veci podstatné, t.j. tie, ktoré vedú k spáse. Na adventnom venci môže byť nové svetlo iba v nedeľu, no svetlo nového života sa môže v nás zapáliť každý deň. 

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára