pondelok 21. decembra 2020

Každý otec má byť staviteľom.

 Pred desaťročiami bol medzi ľuďmi rozšírený pojem-staviteľ. Bol to človek, ktorý realizoval rôzne stavby. Vedel ich naprojektovať, materiálne zabezpečiť a mal ľudí, ktorí objekt postavili. Dnes má táto pozícia iné pomenovanie, ale jej dôležitosť a opodstatnenosť sa neznížila. Pojem staviteľ sa mi vidí obsahovo plnší, v hierarchii postavenia dôstojnejší a čo sa týka samotnej realizácie v teréne zodpovednejší. Nikto sa neurazí, ak povieme, že každý otec v rodine by sa mal stať staviteľom, a to v zmysle prenesenom i vlastnom. Ako sa to prejaví v praxi? 1,Zamyslime sa nad slovom-starootcovký/dom, majetok/. Sú ľudia, ktorí ho občas použijú. S primeranou úctou, nie dehonestujúco. Chcú poukázať na rodný dom, na dedičstvo, ktoré nadobudli rodičia, alebo ešte ich predkovia. Je to niečo, čo zastreší svojou autoritou každý dobrý otec. Otec sa stáva garantom veľkej hodnoty,ak nie materiálnej, tak morálnej, ktorá sa má dediť z pokolenia na pokolenie. O Panne Márii vieme, že po návšteve anjela podnikla cestu, aby navštívila svoju príbuznú Alžbetu/ Lk 1,39-45/. Evanjelista výslovne uviedol, že "vošla do Zachariášovho domu a pozdravila Alžbetu". Dôraz položil na pojem:Zachariášov dom. Ide o "starotcovské" pomenovanie. Dom=otec. Dom je pomenovaný po otcovi, on ho zastrešuje svojou nespochybniteľnou autoritou. Zastrešuje, ale zároveň dáva súhlas na také dianie v ňom, ktoré vnútorný život rodiny ešte prehlbí.  Duchovnou hýbateľkou domácnosti bola Alžbeta/odvtedy sa v tejto praxi veľa nezmenilo/. Mária Zachariáša a jeho postavenie rešpektovala, ale dala sa do reči s tou, ktorá bola s ňou na jednej myšlienkovej a duchovnej vlne. Otec v rodine je ten, ktorý,ak je to nutné, dom zastreší aj materiálne. Raz za čas sa strecha- krov alebo krytina musia vymeniť. Otec  v rodine je  činiteľ, ktorý má umožniť také duchovné pohyby, aktivity, ktoré zveľaďujú ducha viery. Nestačí, že sa mĺčky nad ich prítomnosťou povznesie. On ich má priamo podporovať, ba priam vyzývať, aby  pod jeho strechou mali dôstojné a trvalé miesto. Každý dobrý staviteľ, v duchovnom slova zmysle, toto robí. Má umožniť také podmienky, ktoré zabezpečia výmenu starého za nové/povzbudzuje k zmene života podľa novosti evanjelia/. Raz za čas treba to staré, zahnívajúce zbúrať a postaviť nové. Aj  otec má dbať a trvať na  duchovnej obnovy rodiny. 2,Zamyslime sa nad pojmom-prerábky. Nedávno som sa rozprával s majstrom, ktorý vykonáva so svojou partiou rôzne stavebné práce. Na moju otázku ako to ide, odpovedal:"Nič poriadne, iba samé prerábky". Tým chcel povedať, že dnes nemá veľa ponúk na väčšie práce a zákazky. Je viac ľudí, ktorí chcú iba niečo prerobiť. Na väčšie projekty nemajú prostriedky. A tak sa musí rozhodnúť, či prerábky, alebo nič. Brian May, člen legendárnej hudobnej skupiny Queen, bol známy tzv. prerábkami. Hotovú skladbu, ktorú naštudovali, ešte doma prerábal t. j. zdokonaľoval. Nie vždy sa to jeho kolegom páčilo. Otec v rodine nemá pohŕdať" prerábkami", čo sa týka vzťahov medzi rodinnými príslušníkmi. Nemôže príliš zanedbať ani najmenšie náznaky konfliktu, alebo iného nežiadúceho javu. Ak nemá byť postavený pred veľký "projekt" problému kolosálneho rozmeru v rodine, tak musí realizovať aj "prerábky",a to zavčasu, kým mu neprerastú nad hlavu. Tieto drobné prerábky, čo ako nepopulárne, má realizovať operatívne a konktrétne, nie iba tieňovo. B. May nebol za časté prerábky piesní polulárny medzi kolegami, no on vlastne dielo ešte doviedol na vyššiu umeleckú úrovaň. 3,Prijmime myšlienku, podľa ktorej má byť otec ochrancom svojich najbližších. Pred nedávnom som v správach RTVS sledoval reportáž, ktorá sa zaoberala renováciou slovenských hradov. Máme ich niekoľko desiatok. Nič nové pod slnkom-chýbajú peniaze. Štát niečo dá, ale aj tak je to málo. Obnovu väčšinou realizujú rôzni dobrovoľníci. Jeden z nich, dôchodca, konštatoval, že celý život strávil pri ovciach/ako bača/ a teraz, ako murár, stavia a dvíha múry zámkov. Každý otec je ako pastier, ktorý, priam biblicky, stráži svoje stádo-rodinu, a tak sa zároveň stáva akýmsi staviteľom, ktorý dvíha a oživuje rôzne obranné prostriedky na záchranu svojich najbližších. Biblickí pastieri, ktorí boli pri Ježišovom narodení, išli a všade hlásali, čo sa v Betleheme stalo. Aj ich pričinením, stavba viery v Mesiáša rástla. Stali sa z nich nielen dobrí pastieri, ktorí bdelo vykonávali svoje povinnosti, ale aj zruční stavitelia, ktorí v ranom štádiu evanjelia roznášali dobrú zvesť vo svojom okolí. Otec je človek, ktorý má bdieť nad sebe zverenými a zároveň stavať rodinný život tak vysoko, aby bolo zrejmé, aké miesto má v živote tej ktorej rodiny viera. Dnes potrebujeme takýchto otcov-staviteľov. Prosíme za nich, aby mali dostatok vôle a odvahy. Nemajú to ľahké, lebo majú byť autoritou v "interiéri" života, ale ich miesto je aj v teréne. Veľký vzor,však, majú vo sv. Jozefovi. On je skuotočný vzor a architekt nielen preto, že bol tesár-odborník, ale aj preto, lebo bol architektom dobrých vzťahov,ad intra, v Nazaretskej rodine.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára