sobota 12. decembra 2020

Plná hlava Krista.

 Za obdobie posledných mesiacov sme si zvykli na to, že sa všade, najmä v uzavretých priestoroch vyžaduje dezinfekcia rúk. Len čo prekročíme prah nejakej inštitúcie, už sa obraciame za známou nádobou, či zariadením, ktoré servíruje dezinfekčný prostriedok. Starší pán vstupoval do budovy, v ktorej malo sídlo niekoľko inštitúcií. Ešte vonku, pred vchodom stál kovový popolník na podstavci. Pán automaticky zamieril k nemu a otrčil pred neho ruky. Krútil nimi dookola, otáčil ich a nič...Všimli si to ľudia a povedali mu, že to nie je nádoba na dezinfekciu, ale popolník na cigaretový popol. Ktosi pritom konštatoval:"Máme plnú hlavu dezinfekcie". Adventné evanjelia spomínajú veľkého proroka Jána Krstiteľa/ Jn 1 6-8. 19-28/. Keď o ňom čítame, máme pocit, že mal plnú hlavu Ježiša, nič iné ho nezaujímalo tak, ako Učiteľ z Nazareta. Jeho život bol naplnený Ježišom. Všetko ostatné bolo preňho stratou času. Ktoré body jeho prežívania  poslania môžeme vyzdvihnúť? 1, Medzi vami stojí ten...."Nepoužíva výraz-s vami je ten, ale -medzi vami. V roku 1989 sa odohrala v bývalom Československu revolúcia. My,starší si pamätáme, že na tribúnach boli rečníci a námestiach davy ľudí. Rečníci často zdôrazňovali:S nami je ten a ten, alebo tí a tí...Ľuďom to dávalo veľké sebavedomie. Boli to výrazy primerané revolúcii t.j. proti niekomu, napr. proti zločinnému režimu. Krstiteľ zámerne nepoužíval výraz-s vami je ten Ježiš, lebo Učiteľ nechcel revolúciu proti režimu. On chcel byť s ľuďmi. A tu obstojí výraz-medzi vami. Tým naznačil, že Ježiš splynul s ľuďmi, do istej miery sa s nimi zjednotil, len nikdy nezhrešil. Chcel povedať:som tu, medzi vami, či už ste dobrí alebo zlí. Prišiel som, aby som vám všetkým ponúkol chlieb večného života. 2,Ján pokračuje:"...ktorého  nepoznáte". Geniálny hudobný skladateľ Beethoven raz povedal:"Neustále nosím v hlave veľa hudby. Musím sa jej zbaviť a dať ju na papier". Keby tak nikdy neurobil, nikto by ho nespoznal. No, keďže dal noty na papier, vytvoril neprekonateľné dielo. Pred rokmi, v kostole, v ktorom sa pravidelne celebroval, som stretával istú pani. Bola to operná speváčka. Prichádzala najmä v lete, keď mala dovolenku. Sedela pokorne medzi veriacimi v lavici. Na prvý pohľad sa v ničom od ostatných nelíšila. Ale, keď sa pridala do spevu, všetci vedeli, kto prišiel. Keby nevydala zo seba hlas, nik by ju nespoznal. Kresťan by zostal anonymný, keby nepovedal, že nesúhlasí s hriechom a zlobou. Lícoval by s davmi, ktoré dnes hovoria, že hriech neexistuje. Ale, keď vyjadrí svoj nesúhlas s hriechom, stáva sa poznaným aj s hodnotami, ktoré vyznáva. 3, Ján Krstiteľ sa stáva osobnejším. Hovorí:"Ja nie som hoden..."Doteraz hovoril-vy, medzi vami, teraz prechádza do intimity svojho presvedčenia. Akoby chcel povedať:neviem,ako sa zachováte vy, ale ja hovorím toto: nie som hoden...Povedal to vo vzťahu k Ježišovi. Ján tu ide s kožou na trh, ide do veľkého rizika. O synovi tesára hovorí:ja nie som hoden...Odporúča nám, aby sme sa nebáli ísť na kolená pred Ježiša. Fyzicky, ale aj vo vnútri. V Advente sa pokúšame znova a znova o tento postoj. Pristane nám, lebo sme hriešnici a potrebujeme Pánovo odpustenie. Ten, kto ide pred Bohom na kolená, ide do rizika. Do rizika takého, že sa mu "zapáčia" čnosti a zoškliví hriech. Neradi podstupujeme takéto riziko. Nastal čas vyprázdniť hlavu a srdce od zbytočností a naplniť ich poznaním cesty, ktorá nás ku Kristovi dovedie.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára