streda 30. decembra 2020

Starý rok 2020 - sv. Silvester

 

    Michelangelo Buonarotti, svetoznámy umelec, sochár a architekt, všestranne talentovaná osobnosť, je autorom mnohých umeleckých diel. Z hľadiska zbožnosti oko veriaceho človeka má vzhliadnuť najmä na jeho Pietu. Ide o unikátne sochárske dielo, ktoré zobrazuje prebolestnú Matku držiacu v náručí umučené a mŕtve telo jej Syna.

         Umelec dokončil dielo asi v roku  1500 po Kr. Pracoval na ňom asi jeden rok. Dielo je zaujímavé aj tým, že je vytesané z jedného kusa mramoru. Toto dokáže iba skutočný umelec, pretože ak by sa stalo, že pri manipulácii a sekaní uberie z postavy človeka viac ako je únosné, už sa to nedá opraviť.

         V roku 1973, za pontifikátu pp. Pavla VI., vbehol do chrámu akýsi šialenec s kladivom v ruke a poškodil sochu Panny Márie. Prakticky vzápätí nastúpili reštaurátori a dielo  obnovili.

         Všetci znalci umenia oceňujú najmä tú skutočnosť, že umelec detailne zvýraznil každý sval, každú nerovnosť ľudského tela.

 

         Ako nás môže v tomto duchu osloviť obdobie na prelome rokov?

 1.) Pokúšame sa zreštaurovať vo svojom živote to, čo bolo naším pričinením alebo pričinením iných zničené alebo narušené.

Každý jeden z nás sa má snažiť dať dielo svojho života do súladu s vôľou pôvodcu života – Stvoriteľa. Aby sme to dokázali, musíme poznať Božiu vôľu, aby sme podľa nej aj žili. Máme poznať jeho zámer lásky k nám. Nezanechajme za sebou iba ruiny. Tie by nemali byť konečnou výslednicou nášho životného úsilia. Poupratujme si za sebou! To, čo je zničené, obnovme v Pánovom duchu a stále môžeme mať zo svojho života hodnotné umelecké dielo.

 2.) Michelangelo tesal Pietu z jedného kusa mramoru. Musel si dávať pozor. Toto dokáže iba skutočný umelec. Rozhodne nemohol vytesať viac ako je v norme, lebo už by to nemohol opraviť.

         Boh nám dáva milosť konať pokánie a možnosť nápravy za naše hriechy. Dokonca aj vtedy, keď uberieme niekomu zo života svojou podlosťou a neprimeraným správaním. Alebo naopak – keď urobíme málo pre nejaké dobro. Mali by sme však poznať mieru vo všetkom.

Keď si dávame ušiť nejaké šaty, musia nám krajčíri zobrať miery. Všetko môže mať svoju mieru okrem miery lásky ľudského srdca. Tam miera neexistuje. Dokonca aj vo vzťahu k takému človeku, ktorého miera otvorenosti pre Božie posolstvo je minimálna. Popracujme aj na rozšírení miery nášho vnútra!

 3.) Michelangelova Pieta má vypracované detaily do dokonalosti.

Tak pracuje pozorné oko a istá ruka umelca. Oko vidí a ruka vykonáva. Majme pozorné oko aj na detaily svojho života. Z detailov sa totiž rodí dokonalosť a veľké dielo.

         V sídle istej inštitúcie chystali rekonštrukciu. Išlo o rekonštrukciu kultúrnej pamiatky, ktorá obsahovala veľké množstvo detailov. Zrazu ohlásili, že príde návšteva. Nie hocijaká. Treba sa na ňu pripraviť. Čo s rekonštrukciou? Bolo nariadené, že rekonštrukciu treba urobiť „nahrubo“, t. j. to najpotrebnejšie a to ostatné – detaily – sa urobia potom.

Už sa nikdy k detailom nevrátili. Dielo tak zostalo nedokončené dlhý čas. Neoplatí sa detaily odkladať s tým, že sa dokončia, keď bude čas. Pracujme priebežne na detailoch svojej služby vo vzťahu k blížnym! Ak by sme odkladali detaily, t. j. aj „menšie veci“ ad acta, dielo nášho života by nemuselo vyznieť ako celok.

 

         Dielo Piety majstra Buonarottiho nás môže všeličo naučiť. Podľa odborníkov v tomto majstrovskom diele sa snúbi dokonalé poznanie ľudského tela s nadprirodzenou túžbou človeka po večnom živote. Túto pečať chcel majster vtlačiť do svojho diela.

Nechajme sa inšpirovať týmto modelom! Všetky dokonalosti nášho života, ktoré vytvoríme alebo chceme tak urobiť, nechajme preniknúť Svetlom pochádzajúcim zhora. Nech je naša každodenná činnosť preniknutá duchom viery v Mesiáša, ktorý všetko obnoví a pripraví cestu do svojho kráľovstva. Náš život môže byť potom hoden pozvania do tejto „galérie“ ľudských životov, ktoré si zaslúžia svoje výstavné miesto v nebesiach.

 

Končí sa kalendárny rok 2020. Bilancia je ovplyvnená prítomnosťou pandémie. Do konca života si budeme pamätať tento čas ako čas náročný, bolestivý, ale aj čas, v ktorom sa v plnej kráse ukázala obetavá láska mnohých ľudí v službe blížnemu. Chcem poďakovať všetkým, ktorí vo farnosti zabezpečovali jej chod so zanietenosťou a obetavosťou.

Chod farnosti je závislý od mnohých služieb – či už vo veľkom meradle alebo už vo vyššie spomenutých detailoch.

Všetky služby veriaceho božieho ľudu sú dôležité. Boh ich raz určite odmení.

Ďakujem za službu našim p. kaplánom – Milanovi a Miroslavovi, rehoľným sestrám a aj vám, ostatným, ktorí ste zahrnutí do služieb v rámci liturgie alebo mimo nej.

Niekedy je to veľmi náročné získať človeka pre konkrétnu službu, ale Pán nám všetkým dáva potrebné milosti, za čo mu dnes zo srdca ďakujeme.

 

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára