piatok 4. decembra 2020

Prepočítavam

Počas svojho života sme zvyknutí prepočítavať. Napríklad: človek, ktorý cestuje do zahraničia musí prepočítať, či má dostatok finančných prostriedkov. Ak cestuje do krajiny, ktorá nemá zavedenú spoločnú menu euro, musí prepočítavať znova. Fenoménom dnešnej doby je systém, ktorý nás počas cesty autom dovedie priamo do cieľa. Nemusíme poznať cestu do detailu. Stačí, keď si zapneme GPS. Z prístroja sa nám ozve monotónny hlas, ktorý nás pravidelne naviguje. Keď sa systém dostane         do úzkych, hlas z útrob reproduktora nám oznámi: prepočítavam. Začne prepočítavať vzdialenosť a hľadá cestu do cieľa.

Žijeme v období pandémie. Ťažké to majú, napríklad, riaditelia škôl, ktorí musia prepočítavať. Vyučovanie, hodiny, učiteľov, žiakov a v ostatnom čase aj to, či majú dostatok prostriedkov               na pravidelné testovanie. Prepočítavanie sa stane prioritnou starosťou ich práce. Bokom nezostávajú ani kňazi, ktorí úzkostlivo sledujú opatrenia vynesené vládou na odporúčanie krízových štábov. Aj oni musia prepočítavať. Skúmajú, či si môžu dovoliť zaplniť celú kapacitu kostola, alebo iba časť.  Určite by sme vedeli spomenúť predstaviteľov iných profesií, ktorí vplyvom nepriaznivých životných podmienok musia denno-denne prepočítavať.

Už za čias Pána Ježiša niektorí ľudia prepočítavali, kedy nastane koniec sveta. Znepokojovali ich Ježišove slová týkajúce sa konca čias. Logicky nasledovali otázky: Učiteľ, kedy nastane ten čas?           Aj neskoršie v priebehu histórie ľudstva boli ľudia, ktorí podľa akýchsi zvláštnych kódov stanovovali koniec čias. Prepočítavali. Pán Ježiš nedáva konkrétnu odpoveď, takú, s ktorou by boli zvedavci spokojní. Ľudí povzbudzuje k tomu, aby v súvislosti s apokalyptickými časmi neprepočítavali storočia, roky a dni. Mohli by sa prepočítať. Radšej nech počítajú s tým, že ten čas príde. Adventná liturgia používa výrazy: „príde, meškať nebude.“ Pracujme radšej s touto axiómou. Druhý príchod Božieho Syna je istý a neodvratný. Taká nech je aj naša životná cesta za Kristom.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára