nedeľa 27. decembra 2020

Spolu vyrastať.

 Občas sa stane, že niekto z nášho okolia sa stane populárnym, alebo vyrastie v osobnosť veľkého formátu. Aká je naša reakcia? Vo väčšine prípadov je to tak, že sa snažíme vo svojom prostredí poukázať na určitú blízkosť voči tejto osobnosti. Povieme:bol to náš sused,je to môj spolužiak, cestovali sme spolu v mestskej doprave, párkrát sme prehodili pár slov, alebo:vyrastali sme spolu. Evanjelium hovorí, že kráľ Herodes dal povraždiť v Betleheme a na okolí všetkých chlapcov do dvoch rokov/Mt 2,13-18/. Urobil tak preto, leby si myslel, že medzi nimi bude novonarodený,prorokmi ohlasovaný Mesiáš, nový židovský kráľ, ktorý ho bude chcieť zosadiť z trónu. Preto, plný bezmocnosti, hnevu a brutality nariadil vykonať tento ohavný čin. Keby boli betlehemskí chlapci vyrastali a nebolo by ich postihla tragédia, pravdepodobne by po niekoľkých rokoch poukázali na určitú blízkosť s Ježišom. Povedali by:žil tu istý čas medzi nami, vyrastali sme spolu. Nebolo im Prozreteľnosťou dopriate, aby s ním vyrastali vôbec, ani postupne, ale dostali milosť vyrásť v okamihu,až na úroveň Božieho života. Stali sa,hoci nevedomky, mučeníkmi a takto vydali svedectvo o Kristovi. Koľké matky sa občas posťažujú, hoci sú v kútiku duše na to aj hrdé, že ich dieťa "zo dňa na deň" fyzicky vyrástlo. Priamo pred očami. Tak,ako niektoré deti vyrastú fyzicky veľmi rýchlo, tak duchovne vyrástli betlehemskí chlapci, a to na úroveň mučeníctva. My,pokrstení, sme dostali milosť, že môžeme "vyrastať popri Ježišovi". On, náš starší brat, nám ukazuje cestu. Rastieme v jeho svetle. On je priamy svedok nášho rastu, lebo bez jeho milosti by sme to nedokázali. Cieľom nie je, aby sme behom chvíle vyrástli z detských nohavíc viery. Tu nejde o to:kto skôr, ale o to, aby sme rástli vo viere postupne. Nikto nemá takú trpezlivosť ako Pán. Celý náš život je poznačený rastom. Ba dokonca aj naše pády nám môžu poslúžiť ako prostriedok rastu. Betlehemským neviniatkam poslúžilo k rastu besnenie kráľa Herodesa. Akúkoľvek zlobu, či neprávosť, ktorú okúsime, využime ako príležitosť na duchovný rast.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára