sobota 5. decembra 2020

Zmeniť mapu.

 V oblasti skúmania vesmíru vedci urobili ďalší krok. Inštalovali súpravu nových teleskopov na území Austrálie. Pri dokonalejšom skúmaní objavili asi milión nových galaxií. Jeden z odborníkov konštatoval, že sa bude meniť "mapa vesmíru". Tieto slová vyjadrujú nadšenie vo vedeckej obci, lebo ide o objav veľkej hodnoty. Zmena máp sa realizuje najmä vtedy, keď sa menia územia a to pod vplyvom politických zápasov. Čo zistíme, keď sa pozrieme na starú mapu a porovnáme ju s novým členením?  Najprv to, že sa zmenili hranice určitého územia, že sa neprekrývajú a následne nás prekvapí skutočnosť, podľa ktorej niektorí sídla stratili svoje postavenie a význam. A naopak, objavili sa nové, predtým nepoznané alebo nedocenené. Adventné evanjelium nám prináša postavu nevšedného proroka Jána Krstiteľa/Mk 1,1-8/. Jeho vplyv na obyvateľov Júdska a zvlášť Jeruzalema bol úchvatný. Ján hlásal krst na odpustenie hriechov a následne začali k nemu prúdiť davy ľudí, ktorí sa dávali krstiť na znak pokánia. Mnohí ľudia tým začali prepisovať "mapu svojho života". Určite nebolo jednoduché prísť a verejne sa dať Jánovi pokrstiť a tým dať najavo svoju hriešnosť...Mapy mnohých ľudských osudov sa začali meniť. Dôvod spočíval v tom, že ľudia chceli meniť svoje životy a viac hľadať Boha. Mapy ľudského vnútra sa menia tak, že sa menia hranice konania. Človek si uvedomuje, že nemôže robiť všetko, čo sa mu zachce a naopak, v niektorých momentoch by mal posunúť ďalej hranice hľadania Boha, svojich obiet a praktickej lásky. Advent je obdobím posúvania hraníc nášho zmýšľania a konania. Územie obrazu nášho života zo včera sa nemusí prekrývať s územím, ktoré okupujeme dnes. Posúvame sa a rastieme. Možno pomaly, ale predsa. Treba zdôrazniť, že pri zmenách máp ľudského vnútra dochádza k ďalšiemu významnému javu. Prvky, ktoré sme kedysi omylom považovali za nosné, prestali túto úlohu v našom živote spĺňať. Na obzore sa objavili nové, doteraz zaznávané, či nepovšimnuté. V Božom Slove objavujeme vždy nové a nové skutočnosti, ktoré nás oslovujú a povzbudzujú, aby sme podľa nich orientovali svoj život. Ani teraz ešte nemusí byť mapa nášho života konečná. Stále máme naviac. Sv. Otec František navrhol adventný projekt, ktorý má poslúžiť za účelom rozšírenia nášho srdca /KN 49, s.7/. Odporúča nám, aby sme dali väčšiu príležitosť takým skutočnostiam, ako sú: striedmosť, diskrétnosť a úctivá pozornosť voči blížnemu. V našej úvahe obráťme pozornosť na nasledujúce možnosti. Striedmosť v užívaní lákadiel tohto sveta, diskrétnosť vo veci poznania, ktoré máme o inom človekovi, namiesto hanebného prehrabávania sa v súkromí a úctivá pozornosť, ktorá má vystriedať  zištné upozorňovanie na seba. Pokúsme sa v tohtoročnom adventnom období posunúť na mape svojho života práve týmto smerom. S týmto projektom neskončme účasťou na vianočnej omši. Advent, ako celoživotná príprava na stretnutie s Pánom pokračuje ďalej.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára