piatok 4. decembra 2020

Terminológia pri zatknutí

Už mesiace nás média informujú o tom, že príslušníci NAKA zatýkajú a predvolávajú na výsluch mnohých politických a spoločenských činiteľov. Zvykli sme si, že hĺbka ľudskej morálnej biedy je u nás nedozierna. Takmer denne vyplávajú na povrch informácie, nie vždy potvrdené, ktoré by mali usvedčovať určitých ľudí, napríklad z korupcie, prania špinavých peňazí, brania úplatkov atď. Ľudia si všímajú, že jednotlivé zásahy elitného komanda majú biblicko-teologické názvy. Napríklad: Božie mlyny, Očistec, Judáš, a napokon aj často používaný výraz – kajúcnici.  Tak nazývame ľudí ktorí sú zatknutí a v rámci výsluchu prejavujú ľútosť nad svojím počínaním a poukážu na iných zločincov. Ten, kto dáva jednotlivým zásahom tituly, je zrejme dobre teologický podkutý. Názvy nie sú iba také všeobecné a náhodné, ale majú svoj význam a čosi naznačujú. Všade sú ľudia, pre ktorých je biblická, ba dokonca aj teologická terminológia blízka.

Adventné obdobie nás upozorňuje, že očakávame narodenie Emanuela (Boh s nami). Naše prežívanie Adventu a jeho premostenie do Vianoc môže mať tento operatívny titul – Boh s nami. Ak už hovoríme o zatýkaných zločincoch, aj im venujme modlitbu v tom zmysle, aby bol Boh s nimi.         Aby svojou milosťou v nich vzbudil pravé pokánie, ktoré ich očistí a vráti do života s čistými úmyslami.

Ešte pred pár rokmi sme boli u nás svedkami situácie, kedy mali zločinci vo všetkom voľné ruky. Teraz je čas, kedy majú voľné ruky predstavitelia zákona.

Doprajme Bohu, ktorý je Emanuel, aby mal „voľné ruky“ a žehnal naše úprimné kroky na ceste pokánia a zmierenia.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára