streda 16. decembra 2020

Zlatá vianočná výzdoba.

 Ako pristupujeme k vianočnej výzdobe? Platí zásada: koľko ľudí, toľko chutí. Niekto sa zmôže na to, že úchytkom nájde nejakú vetvu staršieho dáta a zabodne ju do vázy na stole a na tento výtvor zavesí preborenú vianočnú guľu.  Buď na viac nemá/kreatívne/, alebo si povie, že menej je niekedy viac. Iní sa pri výzdobe realizujú tak, že tento sviatočný úkon povýšia na obrad, ktorému zasvätia pol dňa. Až potom sú spokojní. Nezabudnime ani na vianočných "fajnšmekrov", ktorí si potrpia nielen na vianočný stromec, ale aj na iné dekoratívne prvky v domácnosti. Jedna z vianočných štúdií nám pripomína, že dominantná farba Vianoc je zlatá. Píše sa v nej, že zlatá farba je farba bohatstva a pompéznosti. Sama o sebe príliš nevynikne, ale má byť zladená s prostredím. Niektorí by namietali, že teraz, v období pandémie sa pompéznosť príliš nehodí. Opačnú myšlienku nájdeme vo Svätom Písme. Chudobná nazaretská rodina prijíma nielen poklonu Troch kráľov, ale aj-zlatú tehličku od jedného z nich/Mt 2,11/. Zlatá je v kurze stále. Tým skutočným zlatom,ktoré všetci oceníme je narodenie Mesiáša. Toto zlato sa musí tiež "zladiť" s prostredím. Preto sa necháva počuť Izaiáš:" Hlas volajúceho: Pripravte cestu Pánovi na púšti, vyrovnajte chodníky nášmu Bohu na pustatine! Každá dolina nech sa zdvihne a každý vrch i kopec zníži. Čo je krivé, nech je rovinou, a čo hrboľaté nížinou"/ Iz 40, 1-5. 9-11/. Sám Mesiáš vidí tento súlad takto:"Choďte a oznámte Jánovi, čo ste videli a počuli: Slepí vidia, chromí chodia, malomocní sú čistí, hluchí počujú, mŕtvi vstávajú a chudobným sa hlása evanjelium"/ Lk 7,19-23/. Vianočné Zlato/Mesiáš/ žiada od nás súlad s jeho tajomstvom spásy, ktoré prináša. Zúčastnime sa teda na vianočnej výzdobe nášho vnútra. Pozdvihnime svoj život k Bohu viac, ako sme to robili doteraz. vydajme svedectvo o tom, že vidíme, že chodíme vzpriamene, že nekrívame, že sa neustále očisťujeme, že počujeme, že vstávame z hriechov a že sme tak jednoduchí v pokore, že evanjelium je pre nás Slovom života.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára