piatok 18. decembra 2020

Nájsť to,čo je absolútne a zostať mu verný.

 Vždy som obdivoval predavačov, ktorí sa takmer dokonale vyznajú v spleti maličkostí. Napríklad v železiarstve je veľa rôznych skrutiek, ventilov, matíc, svoriek  a podobného materiálu. Kto sa v tom vyzná? Je tam veľa regálov, v nich ešte viac miniregálikov, krabíc a šuplíkov a toto všetko je zaplnené rozmanitým materiálom. Obdivuhodní sú ľudia, ktorí majú skvelú pamäť, vyznajú sa a hlavne vedia, kde sa čo nachádza. Bežný človek,až na výnimky, by sa tu stratil. Kým by našiel tú správnu súčiastku, musel by všetko prehrabať, všetko  porozhadzovať a ani to by nebola garancia, že nájde to, čo hľadá. Prečítajme si úvod Matúšovho evanjelia/ Mt 1, 1-17/. Nájdeme tam spŕšku a plejádu rôznych mien. Kto sa v nich vyzná, okrem odborníkov-biblistov ? Je to tak, ako keby ste chceli v železiarstve všetko prehrabať a nájsť tú súčiastku, ktorú práve potrebujete. V rodokmeni Ježiša Krista, syna Dávidovho, syna Abrahámovho, sa musíme zorientovať tak, že hľadáme to, čo vedie k spáse, ba viac, my hľadáme Spasiteľa, ktorý je našou jedinou spásou...Všetky ostatné mená sú "len" cestou k spáse, ba dokonca aj také, ktoré sa nevyznačujú optimálnym morálnym profilom. Teraz si predstavme inú situáciu. V parlamente sa niekto predstaví s dobrým návrhom zákona. Dobrým, po všetkých stránkach. Hodnota a priorita je daná. je zrejmá. Teraz ide o to, aby sa k tejto hodnote našli a priradili ľudia, ktorí zaň zahlasujú. Potrebuje si získať hlasy t. j ľudí, ktorí si zákon osvoja a zdvihnú ruky na znak súhlasu. Toto už vôbec nie je ľahké. Väčšinou je to o kompromisoch, lebo tak to v politike chodí. Absolútnou hodnotou je Mesiáš, ktoréha narodenie slávime na Vianoce. Jozef, jeho pastún, vie o tom svoje. Počas zjavenia sa dozvedel, že to malé dieťa, ktoré Mária privedie na svet, bude to, "ktoré vyslobodí svoj ľud z hriechov"/ Mt 1, 18-24/. Teraz ide o to, že už sa nemusíme "prehrabávať" v rôznych arzenáloch a obchodoch s primeraným sortimentom. Nepotrebujeme takmer zúfalo hľadať ihlu v kope sena. Mesiáš je Dar, ku ktoréme sa nedá priradiť, ba ani priblížiť nič také, čo by sa s ním mohlo porovnávať. On je Svetlo, ktoré zbadajú iba tí, ktorí sú duchovne pripravení. On sám k sebe priradzuje a povoláva tých, ktorých sám chce. Získava takých, ktorí nielen dvihnú ruku s tým, že im jeho náuka neprekáža, ale chce takých, ktorí ho budú aj nasledovať. V zmätku a plejáde všetkého, čo okolo seba vidíme, nájdime aj to, čo je hodnotné. V železiarstve stojí za to, aby sme pehrabali celý regál so súčiastkami, lebo získanie jedinej-tej pravej, stojí za to. A stojí za to, aby sme obetovali svoj život a prinášali aj drobné obety za Toho, ktorý je Absolútnom. Priradenie nášho života k nemu, vypočutie výzvy:poď za mnou!, nám pomôže získať účasť na božskom živote naveky.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára