sobota 19. decembra 2020

Mária a jej i naša hviezdna budúcnosť.

 Občas počujeme na adresu nejakého človeka následovné:"Dostal sa medzi hviezdy", prípadne:"Pred sebou má hviezdnu budúcnosť". Čo to znamená? Napríklad to, že sa niekto dostal medzi elitu v istej oblasti života. Či už dlhodobo alebo len na chvíľu. Môže to znamenať aj to, že niekto má pred sebou otvorené dvere a získa možnosti odborného rastu, prípadne si polepší materiálne, alebo má možnosť dosiahnuť hviezdnu kariéru. Evanjelium nachádza Pannu Máriu v situácii, kedy sa dozvedá o svojej hviezdnej budúcnosti/Lk 1,26-38/. Anjel jej tento fakt naznačil slovami:"Neboj sa, Mária, našla si milosť u Boha". My vieme, že ju nečakala hviezdna kariéra, ba ani v bežnej praxi života nenašla úľavy. Navonok žila aj naďalej život materiálne nie bohatej ženy, ale život na milosti bohatý áno. Bolo to prirodzené, lebo sa mala stať Bohorodičkou. K akým poznatkom dospela? 1,Ustúpila z pozície svojich plánov a dala prednosť plánu Božiemu. Anjel je to vysvetlil takto:"...porodíš syna a dáš mu meno Ježiš. On bude veľký a bude sa volať synom Najvyššieho". Odteraz vedela, že všetky jej osobné plány a ambície musia ustúpiť Božiemu projektu spásy. Tie svoje sny a plány podriadila Božej vôli, pričom nič nestratila. Práve naopak, získala zvláštny prístup k zdroju milosti. Názornejšie si môžeme situáciu vysvetliť takto: Predstavme si, že niekto náhle odpadne, alebo pocíti extrémnu slabosť. Okolo neho sa môžu zhrknúť viacerí ľudia. Niekto poslúži radou teoretickou, iný ponúkne poznatok z nejakého zdravotníckeho kurzu, ktorý kedysi absolvoval. Sú situácie, kedy aj to zachráni človekovi život.Ale, keď sa zjaví na scéne odborník-zdravotník, lekár, všetci ustúpia, lebo sa nemôžu vedomosťami a praxou rovnať profesionálovi. Pri záchrane človeka po stránke spásy, treba dať priestor Bohu. Sú aj takí, ktorí ponúkajú prostriedky mimo Boha, spoliehajúc sa viac na vlastné sily. To je neúplné a účinné iba v obmedzenom režime. Naše plány a istoty si máme dať posvätiť Bohom a v konečnom dôsledku prijať Božie zámery ako dielo nadčasové a jedinečné. Je obdivuhodný ten, kto dokáže svoje úsilia a plány zakomponovať do Božieho plánu spásy. 2,Do Máriinho života vstúpi zmena. Navonok, možno ani nie. Zostane jednoduchou ženou, ktorá "počne a porodí syna". Presne tak, ako množstvo iných žien na svete. Ale zároveň sa stáva  výnimočnou, lebo "Duch Svätý zostúpi na teba a moc Najvyššieho ťa zatieni". Porodí Mesiáša, ktorý prichádza, "aby vyslobodil svoj ľud z hriechov". Toto môže iba Pánov Pomazaný. V tomto zornom uhle majú matky pozerať na svoje ratolesti. Že ich dieťa síce nie je Pánov Pomazaný, ale určite je Bohom milovaný. V súčasnej dobe, ktorá nás skúša, a ktorá prináša dosť smútku, potrebujeme odovzdať deťom toto posolstvo, že sú Bohom milované. Že sme všetci Božie deti, ktoré Boh miluje raz a navždy. Potrebujeme pocítiť nehu zo strany Boha, aby sme niesli s vierou svoje kríže života. V roku 2014 vznikol film: Exodus:bohovia a králi. Hovorí o Mojžišovi a o jeho poslaní. Jedna zo scén filmu prináša obraz egyptského panovníka Ramzesa, ktorý sa skláňa nad kolískou svojho synčeka a hovorí mu:"Ty, ani len netušíš, aký si šťastný, lebo si milovaný. Ja som také šťastie nikdy nemal". Možno obmedzujúce okolnosti súčasného života nám kladú pred oči závoj, aby sme nevnímali Božiu lásku. No Boh ju dnes znova potvrdzuje tým, že zosiela svojho Jednorodeného na svet skrze Pannu z Nazareta. Liturgia Adventu nás na to upozorňuje. Boh nekonečne miluje svojho Syna a dôkazom toho, že miluje aj nás je skutočnosť, že nám ho posiela ako Dar nevýslovnej hodnoty. 3,Boh nám skrze Máriu a jej príbuznú Alžbetu naznačuje, aká je dôležitá svornosť ľudských sŕdc. Anjel Máriu ju informuje takto:" Aj Alžbeta, tvoja príbuzná, počala syna v starobe. Už je v šiestom mesiaci. A hovorili o nej, že je neplodná!". Máme názorný príklad nielen, čo sa týka pokrvnej príbuznosti, ale aj príbuznosti, čo sa týka znášania kríža. Je užitočné pre nás, aby sme mali príbuzenstvo na báze spoločného zdieľania ľahkých i náročných skutočností života. Naši príbuzní sú aj takí, ktorí nám ukazujú príklad odvahy, pokory, nádeje a vernosti Božím prísľubom. Mária mala po tejto stránke v Alžbete dokonalý vzor,preto sa ju rozhodla navštíviť. Pokiaľ je to mozné, nech do nášho okruhu blízkych ľudí, patria najmä tí, ktorí pestujú jednotu s Bohom a s jeho vôľou. Mária, predsa len je hviezdou. Poznáme ju z liturgie ako Hviezdu rannú, či Hviezdu morskú. Ona nám neprestajne svieti a naviguje nás k svojmu Synovi. Radujeme sa z toho, že nám pripravila možnosti hviezdnej budúcnosti. 

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára