pondelok 9. marca 2020

Božia a naša pozícia v pôste a v živote.

Na Slovensku sme v situácii,kedy sa zostavuje nová vláda. Karty má v rukách víťaz parlamentných volieb. t.j. strana,ktorá získala najviac hlasov. Vytvorila koalíciu s inými stranami,ktoré síce získali menej hlasov ako víťaz,no boli pozvaní,aby sa podieľali na zostavení novej vlády. Hovorí sa, že čísla nepustia. Najsilnejšia strana/víťaz volieb/ môže obsadiť najviac dôležitých postov,ostaní už len menej,lebo získali menej hlasov a ich hlas taký silný nie je. Od tohto vzorca sa bude odvíjať zostavenie novej vlády. Toto je relatívne spravodlivá východisková situácia,ktorú musia všetci rešpektovať. Do pôstneho obdobia sme vstúpili s istou východiskovou situáciou. Tá nás nepustí vpred,ak by sme ju chceli obísť,alebo bagatelizovať. Dá sa vyjadriť jedinou vetou,ktorú nájdeme u proroka Daniela:"Tebe,Pane,pristane spravodlivosť a nám zahanbená tvár..."/Dan 9,7/. Uvedená biblická axióma predstavuje určité rozpoloženie vo vzorci:Boh-človek. Zohľadňuje základné životné rozpoloženie,ktorého si má byť vedomý každý človek. A preto:1,Boh je nemenne spravodlivý a dokonalý,človek permanentne hriešny. 2,My máme skladať účty Bohu a nie on nám. 3,My máme prispôsobovať svoj život Božieme zámeru a nie opačne. 4,My potrebujeme Boha,lebo náš život závisí od neho. 5,Bez Boha nemôžeme duchovne rásť. Táto schéma je nadčasová. Bez jej prijatia nemôžeme robiť úprimné pokánie a ani duchovne rásť.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára