streda 25. marca 2020

Niektorí Boha vidia,iní nie.

Raz sa ktosi pýtal maliara-umelca,podľa čoho rozpozná talent medzi deťmi? Vysvetlil to takto:dvom deťom dal výkres,stojan,štetec a farby. Potom im ukázal neďaleký strom s ovocím s jasným pokynom-nakreslite ho! Po čase si detské diela pozrel. Prvá práca bola veľmi strohá. prakticky nijaké detaily. Druhé dieťa sa preukázalo ako talent s úžasnou pamäťou. Na výkrese bolo veľa detailov,svedčiacich o dobrom oku začínajúceho umelca. Postavme vedľa seba dvoch ľudí a dajme im úlohu,aby povedali,kde a ako vidia Boha? Prvý by povedal,že on veru nijakého boha nikdy nevidel. Splnil by tak slová Pána Ježiša:"Vy ste nikdy nepočuli jeho hlas,ani jeho tvár ste nevideli a jeho slovo neostáva vo vás,lebo neveríte tomu,ktorého on poslal"/Jn 5,37-38/.  Druhý  respondent by však bol neoblomne presvečený,že s Bohom komunikuje. A možno by citoval slová toho istého evanjelistu sv. Jána:"Čo bolo od počiatku,čo sme počuli,čo sme na vlastné oči videli,na čo sme hľadeli a čoho sa naše ruky dotýkali,to zvestujeme:Slovo života"/1 Jn 1/. Táto skúsenosť nás presviedča,že zápas o prítomnosti Boha v živote resp. o  neschopnosti,či neochote ho vidieť, prebieha neustále. Dokonca sú jednotlivci,ktorí prešli v živote rozličnými etapami. Prežili život búrlivý,ktorý súvisel so vzburou voči Bohu,ale potom objavili akýsi pokojný prístav,kde sa s Pánom stretli a už zostali s ním. Žiaľ,existujú aj opačné situácie. Súčasná doba liečenia postihnutých vírusom,či úteku pred ním,nám otvára mnohé otázky vo vzťahu k Bohu. Mne to pripomína športové kolektívne odvetvia. Súčasťou pravidiel je aj možnosť vybrať si "timeout". Tréner mužstva dá rozhodcovi pokyn,že si ho žiada. Zavolá k sebe všetkých svojich hráčov a v krátkosti im vysvetlí ,čo od nich požaduje,ako majú hrať. Potom ich znova pustí do hry. Prečo nepoužiť túto paralelu,aby sme mohli povedať,že Boh nás vyzval na "timeout"? Volá nás k sebe.Nariaďuje,aby sme všetko dali na čas bokom a prišli k nemu. Chce nám vysvetliť ako a čo ďalej. Už dávno nereflektujeme na jeho vôľu,už pre nás máločo znamená. Niektorí žijú tak,ako by Boh nejestvoval. Hovoria,že ho nevidia,lebo ich svedomie znecitlivelo. Je čas,aby sme si znova vypočuli pokyny Tvorcu.Teda toho,ktorý určuje pravidlá hry a nabáda nás,aby sme podľa nich postupovali. Je čas,znova vidieť Boha a dotknúť sa svojim životom.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára