utorok 17. marca 2020

Je tu Boh? Je to vôbec niekto?

Pred niekoľkými dňami som bol čosi vybavovať v istom okresnom meste. Kráčal som za bieleho dňa prázdnymi ulicami. Snáď prvýkrát v živote som pochopil,čo to je,keď sa povie-mesto duchov. Kto nemusí,zostáva doma. Vonku vybavuje len to najnutnejšie. Človekovi napadne otázka:je tu vôbec niekto?Kde sú všetci? Kam sa poschovávali? Niektorí zájdu ešte ďalej a pýtajú sa,či je tu vôbec Boh? Situácia, v ktorej sa svet nachádza poukazuje na akúsi zúfalú prázdnotu. Hrozba koronavírusu spôsobila vyľudnenie ulíc a priestranstiev a aj istú prázdnotu v duši veriaceho človeka. Priam majstrovsky sa nám prihovára prorok Daniel. Ten,akoby vedel o našom súžení a preto svojimi slovami,starozákonným spôsobom vyjadruje aj naše rozpoloženie. Píše:"A niet v tomto čase ani kniežaťa, ani proroka ,ani vodcu ani celopalu,ani krvavej obety,ani darov,ani kadidla,ani miesta,kde by sme ti priniesli prvotiny,aby sme našli milosrdenstvo"/Dan 3,34-43/. Áno,máme pocit,že ničoho niet na tomto svete. Keď nemáme sviatostnú prax,akoby sme stratili všetko. Toto rozpoloženie nás môže dohnať až k najväčšej a najťažšej životnej pochybnosti,ktorú vyjadrili členovia izraelského národa takto:"Je Pán medzi nami,alebo nie?"/Ex 17,7/. V správach sa objavujú zaujímavé reakcie ľudí na koronavírus. Všetci vieme,že je zákaz zhromažďovania sa vo veľkom počte. Reakciou nemeckej mládeže na tento fakt je to,že sa síce nestretávajú na vonkajších priestranstvách,ale stretávajú sa vo väčšom počte v domoch a bytoch a organizujú niečo,čomu dali takmer morbídny názov-koronapárty. Zrejme si stále neuvedomili náročnosť situácie. V čase,keď cítime akúsi formu opustenosti ,vyberme sa Boha hľadať.On chce,aby sme to urobili. Tak,ako to urobili učeníci mnohokrát. Obvykle ho našli,ako sa modlí na osamelom mieste. Nájdime si čas pre tzv,koronapárty t.j. pre stretnutie s Pánom,práve v týchto kritických chvíľach. Určite by nám odporúčal,aby sme využili čas na modlitbu. V atmosfére modlitby ho nájdeme. Osirelé miesta nie sú len" miestami duchov",ale miestami stretnutia s Pánovým duchom,ktorý nám ukáže cestu a prostriedky ako byť trpezlivý a zostať verným.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára