štvrtok 26. marca 2020

Čo robiť v pôstnom čase?

Streamuješ?/vyslov:strímuješ?/ to je častá otázka v kňazskom spoločenstve v tomto čase. V čase,keď sú kostoly zatvorené a verejné bohoslužby sú zakázané,sa práve toto ponúka ako istá alternatíva. Ide o audiovizuálny prenos nejakého materiálu. Napríklad kňaz celebruje sám v kostole a pomocou techniky sa prenos vysiela do jednotlivých domácností. Na území našej diecézy bývajú aj čistokrvní spišiaci,ktorí za nič na svete neopustia svoje nárečie. Kedysi som telefonoval do srdca Spiša svojim známym. Opýtal som sa,čo robia v pôste. Odpovedali mi:"Strimujeme še...Na vysvetlenie-táto odpoveď nemá nič spoločné s nejakým audio prenosom. Aj keď sú to výrazy,ktoré znejú rovnako,nemajú rovnaký obsah. Na Spiši_"strimovač še",znamená zriekať sa niečoho,niečoho dovoleného/cigarety,alkohol,káva,mäsitý pokrm atď./ Som presvedčený,že aj táto činnosť má vysokú výpovednú hodnotu v zmysle konania pokánia. Jeden i druhý výraz jednoznačne patria do pôstnej terminológie. S tým rozdielom,že ten prvý výraz,pochádzajúci z angličtiny,sme objavili vo väčšom meradle až teraz,keď zúri pandémia a naše kostoly osireli a druhý je chronicky známy od pradávna. Do pôstnej aktivity patrí ešte výraz-nestrimujem. Používa sa v nárečí a znamená asi toľko,ako keď niekto povie,že nechce zdržiavať. Prečo práve toto nevyužiť ako pôstnu aktivitu?! Niekedy zdržiavame náročky dobré veci. Mnohí na ne čakajú,ale my sme takmer dokonalou brzdou...Po tom,čo sme sa pohrali so slovami a načrtli určité možnosti pôstnej disciplíny v praxi,prejdime k iným pôstnym možnostiam. Teraz už povinne nosíme na tvári rúško. Má zakryť hlavne nos a ústa. Tadiaľ sa prenáša infekcia,aj keď sa hovorí niekedy:preklal ma očami...Teda aj oči sú nebezpečné,ale rovnako nebezpečné,ba ešte viac,by bolo,keby sme aj na ne hodili nejaký závoj...Oči musia zostať voľné...Rúško je užitočné,lebo brzdí 1,"kýchačov". S nejedným sme už mali do činenia. Kvapôčky,ktoré produkuje priemerný "kýchač" môžu mať solídny a veľmi nepríjemný polomer dopadu. Spokojne by mohol nahradiť ostrekovač na aute. Ide o nepríjemnú záležitosť. Som presvedčený,že aj pre "kýchača". Sú ľudia,ktorí systematicky šíria zlo. Polomer dopadu ich činnosti je veľmi ďaleký a hlavne toxický. Ak sa aj staneme objektom nejakého zla,nešírme ho ďalej. Pokúsme sa docieliť,aby sa to zlo na nás,ako poslednej inštancii,zastavilo. To dokáže iba silná osobnosť. Zlo dokáže konať "silná nátura",ale zlo zdržať a nepustiťďalej, dokáže iba silná osobnosť. 2,Rúško pribrzdí "pľuvačov". Táto činnosť sa týka najmä ľudí,ktorí sa pohybujú v nižších sociálnych vrstvách. Nedávno som počul v správach informáciu z jedného mesta na Slovensku. Radnica vydala zákaz pľuvania na zem. Má to logiku,veď v čase koronavírusu nejeden príslušník takejto sociálnej vrstvy zodvihne zo zeme ohorok,aby ho ešte použil a pritom sa nakazí. Len neviem,ako to budú kontrolovať...Pôstne obdobie je vhodné na to,aby sme sa zamysleli,či nešpiníme do vlastného hniezda,sebe pod nohy..Dnes treba nanovo prehodnotiť vzťah k Cirkvi,ktorá ani nie je hniezdom,ale ovčincom,podľa slov Dobrého pastiera,ktorý za každú ovečku položil svoj život. V pôste upravme,zdokonaľme svoju cestu k matke Cirkvi...3,Rúško pribrzdí aj "kašľačov". Ich aktivita je doprevádzaná rozmanitými zvukovými efektami. Majú rôzny odtieň a intenzitu. Všade vyrušujú,nemyslím si,že vedome. Viac vyrušujú takí,ktorí "kašlú" na dobré veci a zanedbávajú ich. Je im jedno,v akom stave je ich život,život v obci,v spoločnosti...V pôstnom období sa chceme zrieknuť schémy myslenia-je mi to jedno. Buďme radšej jedno s tými,ktorí,aj za cenu obety,chcú urobiť požehnané dielo. Tí,ktorí kašlú na všetko,sa prejavujú aj zvukovými efektami v podobe neustáleho frflania,hundrania,kritizivania...Všetky tieto,alebo podobné aspekty,nech nám prídu na myseľ,keď si dávame na tvár rúško. Určite nemá len fyzicko-hygienický význam. Poslúži aj ako duchovná zbraň proti zlu,ktoré vidíme okolo seba.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára