piatok 20. marca 2020

Možno z požiadavky lásky niekoho vyňať?

 Všetci denne sledujeme správy,ktoré sa týkajú zhubného pôsobenia vírusu COVID-19. Dnes sa jeden z virológov vyjadril takto:"Medzi nami sú prenášači. Sú nevyspytateľní,lebo navonok vyzerajú zdravo,ale môžu prenášať nákazu". Hneď prvé,čo mi napadlo,bola udalosť z evanjelia,ktorá hovorí o tom,ako do chrámu vstúpili farizej a mýtnik/Lk 18,9-14/. Prišli tam,aby sa pomodlili. Farizej mi pripadá ako človek,ktorý je prenášač. Vzťahuje sa naňho charakteristika,ktorou sa vyznačuje človek,ktorý navonok vyzerá dobre,ale nosí v sebe niečo zhubné. Vyzerá dobre,lebo na základe svojej "sebareflexie",konštatuje:"postím sa dva razy do týždňa,dávam desiatky zo všetkého,čo mám". Ale to,čo má v sebe,ho diskvalifikuje pre Božie kráľovstvo. Odvážil sa ďakovať Bohu za to,že" nie je,ako ostatní ľudia". Sám sa vyčlenil zo spoločenstva ľudí,ktorí putujú do večného života. Stal sa z neho nebezpečný prenášač,ktorý mohol týmito názormi "nakaziť" celé svoje okolie...V jeho srdci určite nebol mýtnik,ktorým farizej opovrhoval,možno  ho aj nenávidel. V pôstnom čase mi prichádzajú emailom zamyslenia zo zdroja Konferencie biskupov Slovenska. Dnes tam stálo:"Dnes sme poslaní ohlasovať Ježišovu radostnú zvesť novým časom. Musíme milovaťnašu dobu s jej možnosťami aj rizikami,s jej radosťami a bolesťami,s jej bohatstvom aj s obmedzeniami,s jej úspechmi aj omylmi". Je to náročné. Keby si to mal možnosť vypočuť farizej z evanjelia,zrejme by zostal ohromený. Táto náuka sa prieči jeho presvedčeniu. Z nášho pohľadu je určité zlo a hriech vždy spojené s konkrétnou osobou. Najradšej by sme nielen to zlo,ale aj jeho nositeľa zo svojej lásky odstránili. Robil to Kristus? My takého človeka izolujeme od svojho vnútra a ani to nám nestačí. Chceme ho izolovať aj od Boha. Prejavuje sa to tým,že sa zaňho  ani nemodlíme. Urobme aspoň to. Málokto sa modlí za zlého človeka. Nie je problém modliť sa za dobrodinca.Ale za protivníka? Nebuďme prenášačmi vírusu nenávisti,ale staňme sa nositeľmi Kristovej odpúšťajúcej lásky.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára