štvrtok 26. marca 2020

Čo bude s nami?

V súčasnosti  vznikajú prognózy,ktoré môžeme označiť ako postpandemické. Činia sa najmä ekonómovia a im podobní prognostici. Na všetko sa vždy dívajú cez čísla,a ani teraz to nie je inak. Pri čítaní rôznych komentárov sa človeka môže zmocniť hrôza. Určitú podobnosť nájdeme v knihe Numeri. Židovský vodca Mojžiš posla vyzvedačov do kanáanskej krajiny. Za úlohu mali zmapovať všetky,pre život dôležité okolnosti. Keď sa vrátili domov,predstúpili pred Mojžiša a spoločenstvo s tým,že nebudú hovoriť pravdu. Uchýlili sa ku lži. Hovorili takto:"Krajina,ktorú sme prešli,požiera svojich obyvateľov. Ľud,ktorý sme videli,je vysokej postavy. Aj obrov sme tam videli,Enakových synov z rodu obrov. Popri nich sme sa zdali ako kobylky"/Nm 12,32-33/. Mnohí prognostici,/nemyslím iba odborníkov,ale aj rôznych laických prognostikov/ponúkajú práve takýto scenár budúcnosti pre ľudstvo. Hovoria o niečom,čo človek nezdolá,domnievajú sa,že budúcnosť nás "požerie" a že výhliadky sú hmlisté a vonkoncom neisté. No,existujú aj iné náhľady,ktoré sa usilujú nájsť v novej,určite nie príjemnej situácii,pozitívne východiská. Napríklad hovoria,že sa nachádzame v bode,v ktorom sa môžeme veľa dozvedieť o jadre nášho národa z pohľadu vnútornej morálnej sily. Na počudovanie,pomôcť si znova môžeme vyššie citovaným biblickým textom. Svätopisec sa nám takto prihovára ústami Mojžiša,ktorý rozposiela vyzvedačov do krajiny,ktorú chce obsadiť:"Keď prídete k vrchom, zisťujte, aká je to krajina  a aký je to ľud,čo ju obýva,či je silný alebo slabý ,či ho je málo alebo veľa ,aká je to krajina ,dobrá či zlá,aké sú mestá ,bez múrov alebo opevnené ,či je pôda žírna ,alebo planá,zalesnená alebo bez stromov"/Nm 12, 16-13,3. 17-33/. Teraz sa ukáže,aké je ľudstvo,či je vnútorne silné,či dokáže zdolávať ťažkosti a hlavne,či si uvedomíme,že bez Boha niet dobrého progresu,najmä,čo sa týka vzťahov a hodnôt. Postupne prejdeme skúškou,ktorá odhalí základy nášho životného smerovania. Nech nás nesklátia nepriaznivé čísla a biedne východiská,ktorými nám šermujú pred očami "naslovovzatí odborníci". Nad tým všetkým je stále Boh. Veľmi povzbudivé sú slová svätého pápeža Leva Veľkého,ktorý hovorí:"Nech nás nezaujme činnosť terajšieho života ani tak úzkostlivo ani tak pyšne ,aby sme neboli schopní celým srdcom sa pripodobňovať nášmu Vykupiteľovi  a kráčať v jeho šľapajach. Veď všetko,čo urobil a vytrpel ,bolo na našu spásu,aby sila,ktorá bola v hlave,bola aj v tele"/LH II. s.287/. Naša sila je v prítomnosti Pána v našom živote. On je bezodný zdroj posily a občerstvenia na ceste rekonštrukcie života,ktorý sa po vyčíňaní vírusu zrejme zmení. Veľa si sľubujeme od mladej generácie. Dúfame,že sa neukáže ako príliš "gaučová", znudená a znechutená dedičstvom,ktoré sme jej zanechali my,príslušníci staršej generácie. Povzbudivé stanovisko nájdeme v zamyslení,ktoré vychádza zo zdroja KBS. Na dnešný deň si môžeme prečítať toto podnetné a optimistické stanovisko:"U mnohých mladých nachádzame hlbokú túžbu po inom živote. Sú tu autentické východiská,vnútorné energie,ktoré s otvorenosťou čakajú na podnetné slovo,svetlo a povzbudenie". Možnosť zmeniť život na tejto zemi,je ideálnou príležitosťou-podnetom na nástup novej krvi a nového vnímania života v nás i okolo nás.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára