piatok 13. marca 2020

Žiarlivosť a plášť.

V posledných dňoch som si s výnimočnou pozornosťou prečítal liturgické texty,ktoré o.i.riešili otázku   žiarlivosti. Najprv text starozákonný. V Knihe Genezis čítame o tom,ako Izrael miloval viac syna Jozefa,ako ostatných synov. Svoju sympatiu prejavil Jozefovi tým,že mu kúpil krásnu dlhú tuniku/Gn 37,3-28/. Ostatní bratia začali žiarliť. Využili najbližšiu príležitosť a bratovi tuniku zobrali a jeho samého predali za dvadsať strieborných otrokárom.  Žiarlivosť tu priniesla zhubné ovocie. Druhý text je z evanjelia. Ježiš rozpráva podobenstvo o márnotratnom synovi/Lk 15,11-32/. Ten,predtým,ako si zmyslel,že opustí s peniazmi rodný dom,si užíval atmosféru hojnosti. Nepochybujme,že mal v skrini nejednú perfektnú tuniku. Tu urobila svoje chamtivosť. Keď sa vracal domov z potuliek svetom chudobný ako kostolná myš,jeho otec ho okázalo privítal,lebo sa vrátil pokorený a kajúcny. V evanjeliu sa píše,že otec mu dal obliecť "najkrajšie šaty". Vtedy sa vrátil z poľa jeho starší brat a keď videl,ako je jeho lajdácky brat oslavovaný,zahorel žiarlivosťou,lebo videl,čo má brat oblečené a akej sa mu dostalo/podľa neho nezaslúženej/ pocty. Hľa,koľko zla narobí žiarlivosť v našich vzťahoch. A to všetko pre tuniku,vrchné oblečenie. Veľmi často zostávame na povrchu,a človeka hodnotíme podľa zovňajška. Keď zostávame na povrchu,sami sa stávame  povrchnými. Čo s tým? Veľmi sa mi pozdáva iniciatíva našich mladých ľudí vo farnosti. V súčasnosti je veľa,najmä starších ľudí,akoby paralyzovaných:fyzicky aj mentálne. Vedia,že kvôli koronavírusu,by nemali opúšťať svoje príbytky. A čo s nákupmi a liekmi? Kto sa o nich postará? Naša mládež ponúka službu. Chce pomáhať starším ľuďom tak,že záujemcom prinesie nákup a aj lieky. Ide o iniciatívu primeranú pôstnemu času,ale aj situácii súvisiacej s pandémiou. Takáto,či podobná služba je chvályhodná. Zbavuje človeka sebectva,chamtivosti,ale aj žiarlivosti. Tu už nejde o plášte,tuniky alebo o to,čo má človek oblečené. Tu ide o zdravie a nádej. Usilujme sa pomôcť tam,kde sú ľudia odkázaní na iných. Za túto službu sa nám ujde tunika tam,kde ju "moľ ani hrdza ani zlodeji nezničia a neukradnú"/Mt 6,19/.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára